WELCOME Juni 2018

Kita sudah memasuki bulan yang keenam dari tahun 2018 diawali dengan Hari Lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni.

Akhir Mei 2018, Sdri. Rr. Fradiani Eka Yudiarti yang telah 4 tahun lebih membantu di Telaga sebagai Asisten Sekretaris, mengundurkan diri sehubungan dengan rencana pernikahannya dan akan pindah ke Ambon. Bersyukur untuk sementara Ibu Dewi Kunti Megawati bersedia menggantikannya. Doakan untuk masa transisi ini.

Berikut ini adalah beberapa rekaman dengan Ev. Sindunata Kurniawan, M.K. sebagai nara sumber :

( 165 )

Berita TELAGA

Informasi bulanan dari TELAGA yang berisi artikel, laporan keuangan dan informasi lain seputar TELAGA.
( 1053 )

Audio

Pada Injil Yohanes 2:1-11 dicatat sebuah peristiwa di mana Tuhan Kita Yesus mengubah air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan di Kana. Sebagaimana dikatakan oleh Yohanes, si...
Lihat Lengkap MP3: 3.4 MB
Hidup tidak sempurna dan kita jauh dari sempurna. Kadang kita melakukan kesalahan yang berdampak buruk pada hidup orang yang kasihi. Penyesalan datang namun sebagaimana kita...
Lihat Lengkap MP3: 3.4MB
Kelemahan utama laki-laki terletak pada keangkuhannya. Itu sebabnya satu karakteristik yang perlu ditumbuhkembangkan adalah kerendahan hati. Laki-laki yang rendah hati adalah...
Lihat Lengkap MP3: 3.60 MB
Dalam memilih suami, ada satu persyaratan yang mesti diperhatikan yaitu bertanggung jawab. Berikut ini akan diuraikan secara lebih mendetail cakupan dari bertanggung jawab.
Lihat Lengkap MP3: 3.4 MB
( 99 )

Resensi Buku

Mengupas kulit perselisihan dan bungkus kemunafikan keluarga. Lapis demi lapis sampai mendapatkan buahnya yang manis. Juga mengajak kita berbincang secara santai tentang masalah dan problema yang...
( 47 )

Artikel

Beberapa minggu terakhir ini saya telah menghadiri tiga upacara kematian. Memandang jenazah yang terbujur kaku tanpa ekspresi menghadirkan pelbagai reaksi dan perasaan dalam...