Ketika Pasangan Menjauh Dari Tuhan

Versi printer-friendly
Kode Kaset: 
T288B
Nara Sumber: 
Pdt.Dr.Paul Gunadi
Abstrak: 
Salah satu masalah yang kerap dihadapi dewasa ini adalah menjauhnya pasangan dari Tuhan. Pada awalnya ia dekat dengan Tuhan dan rajin dalam pelayanan namun seiring dengan berjalannya waktu ia pun makin menjauh dari Tuhan. Di sini akan dipaparkan ciri pasangan yang menjauh dari Tuhan, penyebabnya dan cara untuk menghadapi pasangan yang tengah menjauh dari Tuhan.
Audio
MP3: 
Play Audio: 
Ringkasan

Salah satu masalah yang kerap dihadapi dewasa ini adalah menjauhnya pasangan dari Tuhan. Pada awalnya ia dekat dengan Tuhan dan rajin dalam pelayanan namun seiring dengan berjalannya waktu ia pun makin menjauh dari Tuhan. Berikut akan dipaparkan ciri pasangan yang menjauh dari Tuhan dan pelbagai penyebabnya. Terakhir akan dipaparkan cara untuk menghadapi pasangan yang tengah menjauh dari Tuhan.

Ciri Pasangan yang Menjauh dari Tuhan

 1. Ia mulai meninggalkan persekutuan pribadi dengan Tuhan.
 2. Ia mulai tidak bersemangat beribadah kepada Tuhan.
 3. Ia menghindar dari ajakan untuk melayani Tuhan dengan pelbagai alasan.
 4. Ia jarang menyebut nama Tuhan dan tidak mengikutsertakan Tuhan dalam pengambilan keputusan.
 5. Ia mulai menurunkan standar moral Tuhan dan menoleransi dosa. Ia lebih memfokuskan pada kebaikan manusia sebagai jalan keselamatan. Tiba-tiba segalanya menjadi relatif-tidak ada lagi nilai moral yang absolut.

Penyebab Menjauh dari Tuhan

 1. Terlibat dalam dosa. Sifat dosa yang utama adalah memisahkan kita dari Tuhan. Itu sebabnya ia tidak bersekutu dengan Tuhan baik secara pribadi maupun jemaah.
 2. Hubungan pernikahan yang bermasalah. Mungkin sekali ia merasa kita adalah orang yang munafik-menyebut-nyebut nama Tuhan namun tidak memperlihatkan kasih Kristus dalam kehidupan.
 3. Kekecewaan terhadap Tuhan atau sesama orang Kristen. Kekecewaan membuat semangat padam dan kasih kepada Tuhan redup. Akhirnya ia memilih jauh dari Tuhan agar tidak mengalami kekecewaan lagi.
 4. Perubahan iman kepercayaan. Ia mengalami kesukaran menerima dogma kristiani dan mulai memertanyakan kebenaran Alkitab sebagai Firman Tuhan.

Cara Menghadapi

 1. Bila penyebabnya adalah keterlibatan dalam dosa, kita harus mengingatkannya akan kekudusan dan kemahatahuanTuhan. Mazmur 69:6 berkata, "Ya Allah Engkau mengetahui kebodohanku, kesalahan-kesalahanku tidak tersembunyi bagi-Mu."
 2. Bila penyebabnya adalah hubungan pernikahan yang bermasalah, kita mesti membereskannya terlebih dahulu. Carilah konselor atau hamba Tuhan. Tunjukkanlah itikad baik kepadanya dengan mengatakan bahwa kita menyadari adanya masalah dalam pernikahan dan niat kita untuk menyelesaikan masalah.
 3. Bila penyebabnya adalah kekecewaan terhadap Tuhan dan sesama orang Kristen, ajaklah dia untuk mengemukakan kekecewaan itu kepada Tuhan di dalam doa.
  Daud pun pernah kecewa dan mengeluh di Mazmur 69:4, "Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering; mataku nyeri karena mengharapkan Allahku." Namun perhatikanlah akhir dari keluhannya di Mazmur 69:34, "Sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orang-Nya dalam tahanan."
 4. Bila penyebabnya adalah perubahan iman kepercayaan, ada dua tindakan yang dapat kita ambil. Bila ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sebaiknya kita memintanya membaca buku tertentu atau memintanya berbicara dengan seorang ilmuwan yang bukan saja mendalami sains tetapi juga Firman Tuhan. Bila tidak berkaitan dengan ilmu pengetahuan, sebaiknya kita memintanya untuk mendalami Firman Tuhan lewat bimbingan seorang hamba Tuhan yang berpengalaman.